Datum Hlášení
28.08.2019 AGROLA Kožušice sděluje, že zahájila vyorávku brambor a vyorávka skončí 15. září 2019. Žádáme proto občany, aby si v uvedené době provedli sběr brambor. Po tomto termínu budou na tomto pozemku prováděny podzimní práce. Dále sdělujeme všem občanům, že z důvodu prodeje veškeré letošní produkce obilovin nebude možný odběr během roku a to z důvodu myší kalamity. Žádáme proto občany, aby si nahlásili potřebu obilovin až do nové sklizně na rok 2020 a to nejpozději do 6. září 2019 na telefonním čísle: 517 369 617 v době od 7,00 do 15,30 nebo napsali na mail: agrola@seznam.cz.