Datum Hlášení
24.01.2022 Drůbežárna Prace bude v naší obci u autobusové čekárny ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 12,15 prodávat: - mladé červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky a vitamínové doplňky. Dále pak bude vykupovat králičí kožky - cena 15,- Kč za kus.
18.01.2022 Prosíme věnujte pozornost tomuto hlášení: - Obec Dobročkovice upozorňuje občany na správné ukládání plastů do sběrných kontejnerů – lokalita naproti čekárny. To jak někteří občané ukládají plasty je až neuvěřitelné. Kdo si všímá věcí kolem sebe, když jde po obci, tak se mu muselo udělat ze sběrného místa tento týden špatně. Plasty místo toho, aby dávaly do nádob tak se volně pohodí kolem kontejnerů a potom je vítr, psi a kočky roztahují po celém okolí. Tím pádem je snaha o udržování čistoty a pořádku v obci k ničemu. Krátké upozornění na to jak skladovat plasty – tzn. do nádob dávat zmáčknuté láhve a zásadně všechny plasty dávat do nádob. Pokud budou kontejnery plné, neodkládat další přinesené odpady kolem kontejnerů, ale přinést je až příště. Svozová firma Respono a.s. Vyškov není povinna uklízet nepořádek kolem kontejnerů a obec v současné době nezaměstnává (nemá) žádného pracovníka na úklid tohoto nepořádku. Věříme, že toto pochopíte a svým přístupem zajistíme řádný sběr plastů. Pokud se nám to nepodaří, budeme muset kvůli několika jedincům zavést nepopulární opatření spočívající v řízené skládce omezené časem a instalováním monitorovacího systému. Doufáme, že to nebude nutné. Děkujeme za pochopení.
10.01.2022 Farní Charita oznamuje výsledek Tříkrálové sbírky v roce 2022: V Dobročkovicích občané darovali celkem 13.850,- Kč. Všem lidem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli patří velké poděkování. Zároveň děkujeme koledníkům a jejich doprovodu.
10.01.2022 Obec Dobročkovice oznamuje občanům, že výběr obecních poplatků za komunální odpad, stočné a ze psů započne až koncem měsíce února 2022. Popelnice budou bez nalepené platné známky sváženy do konce března 2022.
04.01.2022 Farní Charita oznamuje, že Tříkrálová sbírka bude i letos uskutečněna v naší obci. Tříkráloví koledníci Vás navštíví se zapečetěnými pokladničkami v sobotu 8. ledna 2022 v dopoledních hodinách.