Datum Hlášení
15.01.2021 Farní Charita oznamuje občanům, že v letošním roce se neuskuteční Tříkrálová sbírka pochůzkou po obci z důvodu vládního nařízení boje proti koronaviru Covid-19. Občané, kteří budou ochotni přispět na tuto sbírku, mohou tak učinit několika způsoby – buď převést finanční obnos na účet charity na číslo účtu: 66 00 88 22/0800, variabilní symbol:777 064 00 nebo vložením hotovosti do kasičky, která bude umístěna v sobotu 23. ledna 2021 v době od 10,00 do 12,00 hodin v budově Obecního úřadu Dobročkovice v klubovně hasičů. Rovněž mohou tak učinit v neděli 24. ledna 2021 v místním kostele při bohoslužbě.
14.01.2021 Oznamujeme občanům starším osmdesáti let, že zítra v pátek 15. ledna 2021 se spustí rezervační systém na očkování proti koronaviru COVID-19. Senioři se mohou přihlásit prostřednictvím internetu www.registrace.uzis.cz, na telefoních číslech 1221 a nebo 800 129 921 vždy v době od 8,00 do 16,00 hodin. Podrobné informace jsou vyvěšeny na úřední desce obce před budovou obecního úřadu a na webových stránkách obce www.dobrockovice.eu
07.01.2021 Oznámení o konání tradičních ostatků a dětského karnevalu v roce 2021: - Z důvodu opatření proti šíření koronaviru Covid-19 oznamujeme, že tradiční ostatky a dětský karneval v obci Dobročkovice se v letošním roce 2021 neuskuteční.
06.01.2021 Respono, a.s. Vyškov oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu bude probíhat v roce 2021 v obci Dobročkovice takto: svoz se uskuteční tento pátek 15.1.2021 a dále bude prováděn vždy 1 x za 14 dnů a to každý sudý pátek.
01.01.2021 Novoroční projev starosty obce Vážení spoluobčané, dovolte mi v této sváteční době, zamyšlení nad nadějí nastávajícího roku 2021. Před rokem jsme si přáli všechno nejlepší do nového roku. Za dva měsíce poté zasáhla naší republiku a vlastně celý svět pandemie koronaviru, která do dnešního dne zásadně ovlivňuje veškeré dění v našem životě. Dopady určitě pociťuje každý z nás. Proti omezení nákazy jsou nařizována stále nová nařízení, která jsou nepříjemná ale nutná. Na každém z nás nyní záleží, jak je budeme dodržovat a tím urychlíme návratu do normálního stavu života. Proto i v příštím roce je třeba pokračovat ve splnění svých předsevzetí, plánů a naplnění snů, které jsme nestihli uskutečnit v minulém roce. K tomu vám přeji víc hezčích dnů než horších, více lásky, hojnosti a radosti než smutku a trápení. Pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě za zastupitelstvo obce i jménem svým přeje Josef Pištělák – starosta obce
31.12.2020 Respono, a.s. Vyškov oznamuje občanům, že svoz komunálního odpadu proběhne v naší obci na nový rok z důvodů svátků až v sobotu 2. ledna 2021.