Datum Hlášení
02.04.2020 Respono, a.s. Vyškov oznamuje občanům, že se příští svoz popelnic na Velký pátek 10.4.2020 v naší obci uskuteční.
02.04.2020 Obecní úřad Dobročkovice oznamuje, že od 2.4.2020 je uzavřena skládka ve Vévozu. Příjezd je opatřen a uzavřen uzamykatelnou závorou. Je to z důvodu úpravy terénu a přípravy na osázení stromky. Ukládka suti a hlíny musí být předem nahlášena na obecním úřadě. Pokud tento zákaz nebude respektován, bude obec nucena osadit toto místo monitorovacím systémem a vymáhat sankce. Věříme, že tuto situaci pochopíte a budete opatření respektovat.
02.04.2020 Obecní úřad Dobročkovice žádá občany, aby při třídění domovního odpadu, tento umísťovali do kontejnéru do kterého patří. V poslední době se množí případy, že se v nádobách na plast objevuje papír, nebo sklo. Taktéž je nutné plastové láhve sešlápnout, aby byl kontejnér plně využit. U papíru je nutné krabice rozebrat a složit na co nejmenší vrstvy. Sklo je třeba třídit zvlášť barevné a bílé. To samé se týká třídění odpadu u hřbitova. Většinou je vhazován hřbitovní odpad, ale občas někteří využívají kontejnér na odpad, který tam nepatří, jako jsou hadry, pneumatiky, krabice, piliny, zemina a pod. Současně chceme poděkovat všem, kteří odpad poctivě třídí.
18.03.2020 Obec Dobročkovice oznamuje, že výběr poplatků za komunální odpad, stočné, ze psů a všech ostatních poplatků se odkládá na neurčito. Společnost Respono, a.s. Vyškov současně oznamuje, že svoz popelnic bude až do odvolání umožněn bez nalepené platné známky.
17.03.2020 Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Dobročkovice bude až do odvolání uzavřen. Všechny neodkladné záležitosti budou řešeny pouze telefonicky na čísle 517 367 120, 605 069 234, emailem obce: dobrockovice@email.cz a nebo přes datovou schránku obce rw9bpdw. Děkujeme za pochopení.
16.03.2020 Respono, a.s. Vyškov oznamuje, že až do odvolání budou uzavřené sběrné dvory pro veřejnost. Pro podnikatele budou i nadále v pracovních dnech otevřené sběrné dvory ve Slavkově u Brna a ve Vyškově.
16.03.2020 UPOZORNĚNÍ Obecní úřad Dobročkovice žádá občany, aby v dnešní složité době věnovali pozornost nařízením, které vydává vláda České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru COVID – 19 v naší zemi. Podrobné nařízení je nutné sledovat ve veřejnoprávních médiích a taktéž jsou vyvěšena na úřední desce před budovou obecního úřadu a také na elektronické desce obce www.dobrockovice.eu. V současnosti rovněž dochází k úpravě úředních hodin. Úřední hodiny pro veřejnost jen v neodkladných záležitostech !!! Pokud možno lze úřední záležitosti vyřizovat telefonicky (517 367 120, mobil starosty 605 069 234, emailem (dobrockovice@email.cz) a datovou schránkou (rw9bpdw). Úřední hodiny: Pondělí a středa od 9,00 do 10,00 hodin a od 16,00 do 17,00 hodin. Věříme, že tuto situaci pochopíte a budete se řídit těmito nařízeními. O dalším průběhu těchto opatření budete informováni na úředních deskách obecního úřadu. V Dobročkovicích dne 16.3.2020. Josef Pištělák starosta obce
13.03.2020 Mužský sbor Hlahol Brankovice oznamuje, že na základě prohlášení bezpečnostní rady vlády ruší ,,Košt pálenek a ovocných destilátů“. Akce bude uskutečněna v náhradním termínu.
13.03.2020 Městys Brankovice oznamuje, že bazén při Základní a mateřské škole Brankovice bude pro veřejnost až do odvolání uzavřen.
13.03.2020 Římskokatolická farnost oznamuje, že na základě usnesení vlády o nouzovém stavu jsou až do odvolání zrušeny veřejné bohoslužby.